امام رضا (ع) فرمودند:

بر کسی که دارای نعمت است واجب است زندگی و رفاه خانواده خود را تامین نماید.

امام رضا (ع) فرمودند:

عبادت ، تنها نماز و روزه بسیار نیست بلکه عبادت تفکر فراوان در امور الهی است.

امام رضا (ع) فرمودند:

یکی از اخلاق انبیاء نظافت و پاکیزگیست .

امام رضا (ع) فرمودند:

-کسیکه در او این پنج صفت نباشد ، در دنیا و آخرت هیچ امیدی به او نیست.

1- اصل و نسب درست و قابل اعتماد نداشته باشد

2- در طبیعتش بخشنگی نباشد

3- در اخلاقش ثبلت و پایداری دیده نشود.

4- نجابت در او وجود نداشته باشد و فضلی از اوجلوه نکند.

5- از پروردگارش خوف نداشته باشد.

امام رضا (ع) فرمودند:

- هیچ دو گروهی در مقابل هم قرار نگرفته و به ملاقات هم نرفته اند مگر آنکه پیروزی از آن گروهی بوده که دارای عفو و بخشش بیشتر بوده است.

امام رضا (ع) فرمودند:

- سخاوتمند از غذای دیگران می خورد تا دیگران هم از طعام او تناول کنند، و بخیل و از طعام دیگران نمی خورد مبادا کسی از غذایش تناول کند.


امام رضا (ع) فرمودند:

-زمانی بر مردم می آید که از ده جزء عافیت ، نه جزء آن در کناره گیری از مردو و یک جزء آن در سکوت است

امام رضا (ع) فرمودند:

معمربن خلاد به آن حضرت عرض کرد: خداوند متعال در فرج شما تعجیل فرماید

حضرت فرمود ای معمر ، فرج ما فرج شماست ،اما برای من فقط انبانی است که مشتی سویق دارد که به مهر باشد.

امام رضا (ع) فرمودند:

یاری کردن ضعیف برای تو برتر از صدقه است

امام رضا (ع) فرمودند:

دست کسی را نبوسید ، بوسیدن دست هر کس مانند نماز بر اوست.

امام رضا (ع) فرمودند:

بوسه مادر بر دهان است ، و بوسه خواهر بر گونه ، و بوسه امام بر پشیبانی.

امام رضا (ع) فرمودند:

بخیل راحتی ندارد ، حسود لذت نمی برد ، افسرده دل را وفایی نیست و درغگو مروت ندارد .

امام رضا (ع) فرمودند:

کسی که خداوند متعال را به خلق شبیه گرداند مشرک است ، و کسی که چیزی را به او

نسبت دهد که از آن نحی فرموده ، کافر است.

امام رضا (ع) فرمودند:

هر کس برای انجام کاری از راه آن وارد شود دچار لغزش نمی گردد و اگر هم بلغزد راه چاره از دستش بیرون نمی رود.

امام رضا (ع) فرمودند:

شخص بیعت شکن از حوادث شوم در امان نیست و آدم ستمکار از تعجیل عقوبت در امان نیست.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 آبان 1388    | توسط: اندیشه ز    |    |
نظرات()