مهاجرتهای اقوام آریائی نژاد ماد ازحدود3500 سال پیش به منطقه غرب ایران ومحدوده فعلی استان همدان واختلاط وسلوك آنان با اقوام مستقر در منطقه به تدریج منجر به شكل گیری نخستین حكومت فراگیربه مركزیت هگمتانه (همدان) در فلات قاره ایران گشت واین حكومت در 650 قبلاز میلاد در اوج اقتدار خود ضمن غلبه بربزرگترین قدرت سیاسی ونظامی آن عصر یعنی دولت آشور قلمرو خود اراز شرق به آسیای میانه ودرغرب به قلب آسیای صغیر بسط داد. بر اساس نوشته های هرودوت ورخ یونانی بدستور دیااكو نخستین پادشاه ماددرهگمتانه (همدان) پایتخت آنان استحكامات عظیمی شامل قلاع تودرتوو قصرهای سلطنتی برپا گشت. اكثریت محققین علوم تاریخ وباستان شناسی را عقیده بر این است كه تپه امروزی هگمتانه در دل شهر همدان برجای مانده بقایای همین تاسیسات میباشد. این تپه طی چندین سال اخیر مورد كاوشهای باستانشناسی قرارگرفته وكارگاههای كاوش واشیا ﺀ بدست آمده در معرض دید علاقمندان قراردارد.همچنین انجام حفاریهای باستان شناسی در تپه های گودین نزدیك كنگاور ونوشیجان در ملایر گوشه هائی از فرهنگ وتمدن اقوام ماد رادراین زمان برماآشكار ساخته كه از جمله آنها می توان به نخستین اشكال خط ونگارش وسكه های اولیه ومظاهر فرهنگ دینی ومعماری ایرانی اشاره نمود.از دوره هخامنشیان علاوه بر سنگ نبشته های میخی گنجنامه همدان تعداد قابل توجهی اشیا ﺀ زرین وسیمین ونیز بقایای كاخهای سنگی بیادگار مانده است كه علاقمندان میتوانند ازآنها در موزه ملی كشور وموزه تپه هگمتانه بازدید كنند از دوره های سلوكی واشكانی در همدان مجسمه شیر سنگی وگورستان پارتی ودر نهاوند نشانه هائی از یك معبد برجای است.

 شهرهمدان دردوره ساسانی یكی از ضرابخانه های این حكومت بوده وسكه های متعددی از این دوره دردست می باشد.شهرنهاوند نیز در این زمان دارای اهمیت ویژه ای بود ودژ مستحكمی در آن قرارداشت ویكی از مراكز ایالات اسپهبد نشین هفتگانه این دوره بود.اعراب در یورش به ایران فتح نهاوند رافتح الفتوح نامیدند وگشودن همدان را به سال 645 میلادی پس از فتح نهاوند بزرگترین پیروزی خود برساسانیان شمرده اند. از آثار این دوره می توان به غار قلعه جوق درفامنین وبقایای قلعه ای در همان محل اشاره كرد. نفوذ وگسترش اسلام درایران تغییرات وتكامل شگرفی رابرپایه تعالیم اسلام واصول هنرها ومعماری قدیمی كشور سبب شد. ازاین دوره 1400 ساله در نقاط مختلف استان یادمانهای متعددی برجای مانده كه اهم آنها عبارتند از:بنای بسیار زیبا وارزشمند گنبد علویان از دوره سلجوقی – برج قربان – بقعه استر ومردخای – بقعه خضر از قرون 7تا9 هجری درهمدان امامزده ازناو از دوره سلجوقی در فامنین – امامزاده هود واظهر دررزن وبقعه حبقوق نبی در تویسركان از قرن هشتم –امامزاده یحیی – امامزاده حسین وامامزاده اسماعیل د رهمدان ونیز كاروانسرای فرسفج ومدرسه علوم دینی شیخ علیخان زنگنه در تویسركان – آب انبار وسنگ نبشته ای معروف به كتیبه آقاجان بلاغی مربوط به بنای یك سد در اسدآباد – یخچال میرفتاح در ملایر وحمام حاج آقا تراب در نهاوند ونیز تعدادی پل شامل پل شكسته (خسروآباد)در اسدآباد- پل كوریجان وآبشینه در همدان پل جهان آباد در فامنین – پل فرسفج ومجموعه بازار در تویسركان وپل زرامین در نهاوند جملگی از دوره صفوی وبازار,مسجد جامع ومیدان امام همدان وبازارملایر ازابنیه مهم بعداز دوره صفوی.

 درخاتمه شایان ذكر میداند همدان از دیر باز مهد پرورش مردان بزرگی د رزمینه علم وهنر – عرفان – دین وسیاست بوده است كه ا زجمله این مشاهیر میتوان به فیلسوف عالیقدر جهان اسلام ابوعلی سینا- شاعر وارسته وعارف بزرگ باباطاهر- عارف دلسوخته وحق طلب عین القضاه همدانی ونیز مردان علم وسیاست نظیر,خواجه رشید الدین فضل اله همدانی وزیر مشهور ایلخانیان مغول وهمچنین ادبا وشعرای گرانقدری چون میرزاده عشقی- مفتون همدانی وعارف وهمچنین مردان دین وسیاست چون سید جمال الدین اسدآبادی اشاره نمود. بدین لحاظ عاشقان وشیفتگان مظاهر فرهنگ وتمدن ایران واسلام می توانند علاوه بر آثار وابنیه تاریخی استان از بناهای یادبودی كه برای برخی از این بزرگان برپا شده نظیر آرامگاه بوعلی وباباطاهر نیز بازدید نمایند. گذشته از آثار تاریخی استان همدان از لحاظ طبیعی نیز دارای جاذبه های خاصی است كه از جمله آنها می توان به غار بی نظیر وبسیار زیبای علیصدر در شهرستان كبودرآهنگ – گردشگاههای گنجنامه وعباس آباد در همدان – پارك زیبای ملایر- سراب گیان نهاوند وییلاقات خوش آب وهوای شهرستان اسدآباد اشاره نمود. وجود مجموعه جالب وبی بدیل جاذبه های فرهنگی – تاریخی وطبیعی وارتباطات سهل این استان با مركز كشور ونیز آب وهوای خنك آن در فصل بهار وتابستان استان همدان را به عنوان یكی از مهمترین قطبهای گردشگری مطرح نموده ودرسال جاری این استان بلحاظ جذب گردشگر در كشور توانست رتبه چهارم را احراز نماید همچنین درراستای برنامه ملی توسعه گردشگری كشور شهرهمدان به عنوان منطقه مدل گردشگری انتخاب گردیده است كه انشا ﺀ الله بااجرای این برنامه شهرهمدان واین استان جایگاه واقعی خودرا در كشور وجهان خواهدیافت وخواهد توانست با بدل شدن به یك قطب اساسی گردشگری

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 آبان 1388    | توسط: اندیشه ز    |    |
نظرات()